1. صفحه نخست
  2. مرگ مغزی

برچسب: مرگ مغزی

سایر تیزرها
مرگ مغزی

مرگ مغزی

تیزر علمی مرگ مغزی تدوین شده توسط سفیر اهدای عضو، امیر نیکنام پیرزاده