1. صفحه نخست
  2. سایر تیزرها

دسته بندی: سایر تیزرها

سایر تیزرها
مرگ مغزی

مرگ مغزی

تیزر علمی مرگ مغزی تدوین شده توسط سفیر اهدای عضو، امیر نیکنام پیرزاده