1. صفحه نخست
  2. ابر اهدا

دسته بندی: ابر اهدا

ابر اهدا
روش اشتراک گذاری اعلام رضایت تصویری در سامانه «ابر اهدا»

روش اشتراک گذاری اعلام رضایت تصویری در سامانه «ابر اهدا»

ابر اهدا، روشی جدید برای به اشتراک‌گذاری اعلام رضایت تصویری به اهدای عضو سامانه مرکزی اهدای عضو از 31 اردیبهشت 1399 بخش جدید به خود اضافه نموده که در آن همه می‌توانند با ارسال یک