1. صفحه نخست
  2. بادکوبه - تولیدات تصویری

دسته بندی: بادکوبه – تولیدات تصویری

بادکوبه - تولیدات تصویری
تیزر صداها

تیزر صداها

موشن گرافی صداها موشن گرافی "صداها" توسط شرکت بادکوبه به سفارش انجمن اهدای عضو ایرانیان ساخته شده است. این محصول تبلیغاتی به صورت رایگان و بر اساس مسئولیت اجتماعی سازمانی شرکت بادکوبه تولید گردید. سناریوی

بادکوبه - تولیدات تصویری
آیا می‌دانید – مرگ مغزی

آیا می‌دانید – مرگ مغزی

موشن گرافی مرگ مغزی موشن گرافی "مرگ مغزی" به شیوه -آیا می‌دانید- توسط شرکت بادکوبه به سفارش انجمن اهدای عضو ایرانیان ساخته شده است. این محصول تبلیغاتی به صورت رایگان و بر اساس مسئولیت اجتماعی

بادکوبه - تولیدات تصویری
موشن گرافی تفاوت مرگ مغزی و کما

موشن گرافی تفاوت مرگ مغزی و کما

موشن گرافی تفاوت مرگ مغزی و کما موشن گرافی "تفاوت مرگ مغزی و کما" توسط شرکت بادکوبه به سفارش انجمن اهدای عضو ایرانیان ساخته شده است. این محصول تبلیغاتی به صورت رایگان و بر اساس