فرشته زندگی دیگران باشیم

فرشته زندگی دیگران باشیم

 

تیزر تبلیغی اهدای عضو با عنوان «فرشته زندگی دیگران باشیم» توسط شرکت نگاه شرقی سبز در سال ۱۳۹۷ به صورت رایگان تولید نموده است. این تیزر در تابستان ۱۳۹۷ به مدت یک ماه از شبکه‌های تلویزیونی سراسری پخش گردید. سازمان صدا و سیما که یکی از حامیان فرهنگ معنوی اهدای عضو می‌باشد تمامی تبلیغات مربوط به اهدای عضو را به صورت رایگان پخش می‌نماید.

→ خواندن مطلب قبلی

تیزر صداها

خواندن مطلب بعدی ←

من بال دارم