1. صفحه نخست
  2. دشت سبز امید

برچسب: دشت سبز امید

تیزرهای تلویزیونی
دشت سبز امید

دشت سبز امید

دشت سبز امید - تیزر تبلیغی اهدای عضو تیزر تبلیغی دشت سبز امید توسط شرکت تبلیغاتی پل، به صورت رایگان تولید و کمپین «ایران دیار نفس» به صورت گسترده از شبکه‌های تلویزیونی، اینترنتی، بسیاری از