درباره ما

پایگاه خبری اهدای عضو ایران، زیر نظر انجمن اهدای عضو ایرانیان و با مدیرمسئولی خانم دکتر کتایون نجفی‌زاده شروع به فعالیت نموده است. رسالت این پایگاه خبری، انتشار به موقع اخبار اهدا و پیوند ایران و جهان می‌باشد.

از مهمترین اهداف این پایگاه خبری، ارائه خبرهای موثق و به‌روز می‌باشد که برای این امر هیئت تحریریه خبر به سردبیری خانم ندا زندی، مدیر ارتباطات انجمن اهدای عضو ایرانیان فعالیت می‌نماید.

مجوز راه‌اندازی این پایگاه خبری در اسفند ماه ۱۳۹۸ از سوی معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردیده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه مجوزها مراجعه نمائید.

این پایگاه خبری، تنها مرکز تخصصی با مجوز وزارت ارشاد در زمینه اخبار اهدا و پیوند در کشور می‌باشد.