1. صفحه نخست

ویدیوها

نسل اندیشه سبز (دیرین دیرین)
دیرین دیرین – اعضای جایگزین

دیرین دیرین – اعضای جایگزین

دیرین دیرین - اعضای جایگزین   شرکت نسل اندیشه سبز، تولیدکننده انیمیشن دیرین دیرین از سال 1394 به جمع حامیان فرهنگ معنوی اهدای عضو پیوسته و در همین راستا ۱۴ از قسمت‌های این انیمیشن جذاب

نسل اندیشه سبز (دیرین دیرین)
دیرین دیرین – اهدای عضو و چهار پزشک

دیرین دیرین – اهدای عضو و چهار پزشک

دیرین دیرین - اهدای عضو و چهار پزشک   شرکت نسل اندیشه سبز، تولیدکننده انیمیشن دیرین دیرین از سال 1394 به جمع حامیان فرهنگ معنوی اهدای عضو پیوسته و در همین راستا ۱۴ از قسمت‌های

نسل اندیشه سبز (دیرین دیرین)
دیرین دیرین – امراض نادر

دیرین دیرین – امراض نادر

دیرین دیرین - امراض نادر   شرکت نسل اندیشه سبز، تولیدکننده انیمیشن دیرین دیرین از سال 1394 به جمع حامیان فرهنگ معنوی اهدای عضو پیوسته و در همین راستا ۱۴ از قسمت‌های این انیمیشن جذاب

نسل اندیشه سبز (دیرین دیرین)
دیرین دیرین – اینگول اشتات

دیرین دیرین – اینگول اشتات

دیرین دیرین - اینگول اشتات   شرکت نسل اندیشه سبز، تولیدکننده انیمیشن دیرین دیرین از سال 1394 به جمع حامیان فرهنگ معنوی اهدای عضو پیوسته و در همین راستا ۱۴ از قسمت‌های این انیمیشن جذاب

نسل اندیشه سبز (دیرین دیرین)
دیرین دیرین – درد بی مغزی

دیرین دیرین – درد بی مغزی

دیرین دیرین - درد بی مغزی   شرکت نسل اندیشه سبز، تولیدکننده انیمیشن دیرین دیرین از سال 1394 به جمع حامیان فرهنگ معنوی اهدای عضو پیوسته و در همین راستا ۱۴ از قسمت‌های این انیمیشن

نسل اندیشه سبز (دیرین دیرین)
دیرین دیرین – بدردبخورجات

دیرین دیرین – بدردبخورجات

دیرین دیرین - بدردبخورجات   شرکت نسل اندیشه سبز، تولیدکننده انیمیشن دیرین دیرین از سال 1394 به جمع حامیان فرهنگ معنوی اهدای عضو پیوسته و در همین راستا ۱۴ از قسمت‌های این انیمیشن جذاب را

نگاه شرقی سبز - تولیدات تصویری
من بال دارم

من بال دارم

من بال دارم   تیزر تبلیغی اهدای عضو با عنوان «من بال دارم» توسط شرکت نگاه شرقی سبز در سال 1397 به صورت رایگان تولید نموده است. این تیزر در تابستان 1397 به مدت یک

نگاه شرقی سبز - تولیدات تصویری
فرشته زندگی دیگران باشیم

فرشته زندگی دیگران باشیم

فرشته زندگی دیگران باشیم   تیزر تبلیغی اهدای عضو با عنوان «فرشته زندگی دیگران باشیم» توسط شرکت نگاه شرقی سبز در سال 1397 به صورت رایگان تولید نموده است. این تیزر در تابستان 1397 به

بادکوبه - تولیدات تصویری
تیزر صداها

تیزر صداها

موشن گرافی صداها موشن گرافی "صداها" توسط شرکت بادکوبه به سفارش انجمن اهدای عضو ایرانیان ساخته شده است. این محصول تبلیغاتی به صورت رایگان و بر اساس مسئولیت اجتماعی سازمانی شرکت بادکوبه تولید گردید. سناریوی